När ditt nya Arredo3kök levereras så är allt fabriksmonterat. Alla fronter samt hyllplan är monterat och klart för installation.

Leverans och garantier

Arredo3 personal bär in allt och kontrollerar så inget saknas och att inga skador finns. Om det skulle finnas fel och brister garanterar Arredo3 servicesystem att rätta till det med minsta möjliga olägenhet och inom rimlig tid.Våra garantier täcker mer än de allmänna lagstadgade garantikraven. Detta är möjligt eftersom vi med egen fabrik, designers och montörer kontrollerar hela processen från inredningsförslag till färdiginstallerade kök. ARREDO3 uppfyller naturligtvis alla de lagstadgade garantierna och efterlever alltid gällande köplag inklusive den 3-åriga reklamationsrätten.