Living V

 

Modell: Kalì Pet Maxximatt Lavagna, Aria Larice Cortina och Air metal.